Zdraví A Wellness

Takto vypadá Léčivá spravedlnost

Uzdravení spravedlnosti musí vdechnout život našim komunitám strukturálními změnami, které eliminují překážky v přístupu a obnovou důvěry a důvěry v lékařské komunity dlouhodobými investicemi do rovnosti zdraví.